Det är Din vattenbrunn och Ditt ansvar

Den som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvalitén.

Det är därför viktigt att Du har kännedom om kvalitén på Ditt dricksvatten.

Vattnet ska naturligtvis inte vara ohälsosamt att dricka eller skada ledningar, maskiner eller missfärga tvätt. Ett enkelt sätt att få kunskap om kvalitén på Ditt vatten är att genomföra en vattenanalys.


Vattenanalys

Vi erbjuder vattenanlyser från ackrediterade vattenlaboratorier.

De genomför opartiska analyser som ger rättvisande resultat.

Du kan beställa vattenprov av oss. Vi skickar flaska/or och förfrankerat kuvert.


Åtgärd

Genom Göte Karlssons Brunnsborrning får Du inte bara resultat och förklaring av analysen utan även ett kostnadsförslag på lämplig åtgärd.


Vi utför de vattenprov som är relaterade till våra geografiska förutsättningar.

Kemiskt-, bakteriologiskt- och radonvattenprov.


Klicka på Vattenanalys nedan så skickar vi vattenprover till Dig.

Utskicket innehåller dokumentation, provflaskor och förfrankerat provpåse.

Du får på posten tillbaka analysen och förslag på åtgärder.

Samtidigt kontaktar vi Dig för rådgivning och förklaringar.

Vattenanalyserna kostar förnärvarande (januari 2012) 390 kronor plus moms per styck.

Vid installation av rening dras denna kostnad bort.


Vattenanalys

Klicka på "Vattenanalys" ovan så kommer Du till kontaktsidan.

Där kan Du beställa vattenanalys.


 

Offert

Klicka på "Offert" ovan så kommer Du till kontaktsidan.

Där kan Du automatiskt maila offertförfrågan.


 
stäng