geotec-logga.jpg

Svenska Borrentreprenörers Branschoranisation


 

Medlemskrav

Medlemsföretagen måste vara en välkänd och seriös ebtreprenör.

Dess arbetsledning måste ha minsta tre års erfarenhet och inneha lägst AB-brunnsborarrcertifiering. Medlemsföretagen måste ha en av Geotec godkänd ansvars- och miljöansvarsförsäkring och erforderliga produktförsäkringar.

Medlemsföretagen måste följa av Geotec faställda normer och garantier för brunnar. 

 

Läs mer om Geotec´s regler genom att klicka på "Geotec" nedan.

Geotec 
stäng