Enskilt avlopp

Så här enkelt kan det vara:

Efter att Du gjort en offertförfrågan på ett avlopp skickar vi en generell offert så att Du får en övergripande bild av kostnaderna. Offerten innehåller kostnader med och utan ROT-avdrag.


Efter Din accept av offerten gör vi en besiktning (ofta tillsammans med kommunen) och gräver en provgrop. Ett prov tas i provgrop. Detta prov analyseras för att faställa förutsättningar för infiltration. Skulle analysen ändra förutsättningarna i offert får Du besked om detta. Vid besiktningen kommer vi även överens om var avloppet skall anläggas.


När vi vet förutsättningar skriver vi en ansökan om enskilt avlopp till kommunen.

När vi erhållit ett delegationsbeslut påbörjas arbetet.Bilder som visar exempel på ingrävning, trekammarbrunn, infiltration och anslutning till fastighet:

 

P1000495.JPGP1000403.JPGP1000526.JPGP1000404.JPG


 

Offert

Klicka på "Offert" ovan så kommer Du till kontaktsidan.

Där kan Du automatiskt maila offertförfrågan.


 
stäng