Brunnsborrning

I flera hundra år har människan hämtat sitt vatten från grävda och borrade brunnar.

Modern utrustningen gör det möjligt att borra vattenbrunnar både effektivt och tekniskt tillförlitligt, men det krävs kunnande och erfarenhet för att brunnen skall förse Dig med dricksvatten i många, många år framöver.

 

Lokalkännedom

Grundvattennivån varierar under året beroende på nederbörd.

Dessutom påverkar markens eller bergets genomsläpplighet tillgången på vatten.

En porös och sprickig berggrund är vanligtvis mer vattenförande.


Ingen har bättre lokalkännedom om det område Du bor i än Din lokala Geotec-borrare.

Göte Karlssons Brunnsborrning, Din lokala brunnsborrare,  har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa Dig att hitta rätt plats för en brunn. Hänsyn måste tas till förutsättningar att hitta god tillgång till vatten, undvika föroreningsrisker och dessutom passa Dina markförutsättningar.


Bergborrad vattenbrunn

Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg.

Foderrör tätas därefter i berget som ett extra skydd.

Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup.

Medeldjupet för en vattenbrunn i södra sverige är ca 80 meter.


Slutrapport

Borrning avslutas när brunnen ger tillräckligt med vatten och brunnen renas och kapacitetsmäts.

Därefter får Du en slutrapport med alla brunnsdata.

Rapporten samt garantibeviset (på utfört arbete och monterad utrustning) skall Du förvara tillsammans med annan fastighetsdokumentation.


 

 

 

 


 

Offert

Klicka på "Offert" ovan så kommer Du till kontantsidan.

Där kan Du automatiskt maila

offertförfrågan.

 

GEOTEC

Klicka på "GEOTEC" ovan så kommer Du till Geotec´s hemsida.

Du kommer till sidan för gratis informationsmaterial om vattenbrunnar.


 
stäng