Borrhålstryckning

I en djupborrad brunn kommer vatten i vattenförande sprickor i berget.

Skulle en borrad brunn inte ge önskad vattenmängd kan en borrhålstryckning öppna upp igensatta sprickor. Beräkningar Geotec gjort visar att ca 90% av alla tryckta brunnar ökar sin kapacitet.


Spolning

Vattnet i en brunn kan vara förorenat av olika skäl. En vanlig åtgärd är att spola brunnen.

Efter spolning bör analys av vattenkvaliteten göras för att försäkra sig om kvalitén på vattnet.

 

Vi hjälper Dig

 Göte Karlssons Brunnsborrning hjälper Dig hela vägen.

Vi trycker och/eller spolar Din brunn.

Vi hjälper Dig med vattenanalys och gör alla de åtgärder som krävs för ett gott vatten.

Vi ger råd och förklarar.


 

 

Offert

Klicka på "Offert" ovan så kommer Du till kontaktsidan.

Där kan Du automatiskt maila offertförfrågan.

SGU

Klicka på "SGU" ovan så kommer Du till SGU´s hemsida för mer information. På SGU´s hemsida söker Du på "Tryckning". 
stäng